Iran & IsraŽl, door Mark Hitchcock

 
Iran en Israël in oorlog...
Hoe verandert dit je wereld?

Iran heeft herhaaldelijk verklaard Israël te willen vernietigen. En zodra Iran een kernwapen heeft, is niet alleen het Midden-Oosten in gevaar, maar de hele wereld. Een oorlog tussen Iran en Israël heeft angstwekkende gevolgen: wereldwijde economische chaos, groeiende dreiging van de islam, torenhoge olieprijzen, en nog veel meer.

In Iran en Israël worden de laatste ontwikkelingen in het conflict tussen deze twee landen in Bijbels perspectief geplaatst. Profetiekenner Mark Hitchcock beantwoordt deze (en andere) vragen:
• Zijn we op weg naar Armageddon?
• Wat kunnen we de komende tijd    verwachten?
• Komt er ooit vrede in het Midden-Oosten?
• Welke rol speelt Amerika in de eindtijd?

Dit boek maakt duidelijk hoe we ervoor staan en welk licht de Bijbelse profetieën hierop werpen.

Mark Hitchcock heeft meer dan twintig boeken geschreven over eindtijdprofetieën in de Bijbel, waaronder Verbazingwekkende vervullingen van de Bijbelse profetieën, Het Midden-Oosten staat in brand en Wie is de antichrist?
Hij is afgestudeerd en heeft gedoceerd aan de Theologische Hogeschool van Dallas en is voorganger van de Faith Bible Church in Edmond, Oklahoma. Hij en zijn vrouw Cheryl hebben twee zoons. 

 

Klik hier voor een fragment uit dit boek
 
Iran & Israël (Iran & Israel), door Mark Hitchcock, Uitgeverij Het Zoeklicht, 2013, ISBN 978-90-64511-82-0