Het komende economische Armageddon, door Dr. David Jeremiah

 
Er zit een scheur in de financiële dijk van de wereld. Wat gaat er gebeuren?
 
We staan voor de grootste financiële uitdaging sinds de jaren dertig van de vorige eeuw. Van de chaos op de financiële markten van de wereld tot het zich verspreidende virus van de publieke en private schulden. David Jeremiah is een bijzonder scherpzinnig leraar op het gebied van Bijbelse profetieën. Hij onderzoekt de zich ontwikkelende ramp en legt er de bijbelse blauwdruk overheen, legt uit wat er zal gaan gebeuren en hoe de consequenties kunnen worden voorkomen. Brandende vragen die worden beantwoord, zijn o.a.:
 
 · Hoe heeft het zover kunnen komen?
 · Zal de wereldwijde economie zich weer
   herpakken?
 · Komt er een nieuwe wereldorde aan?
 · Naderen we het einde van de
   wereldgeschiedenis?
 · Hoe kunnen we deze storm doorstaan?
 · Kunnen we de toekomst met vertrouwen
   tegemoet zien?
 
Iedereen moet begrijpen in welke economische tijden we leven en leren van de financiële bijbelse principes, zodat we ons kunnen voorbereiden op de tijden die komen.
Het komende financiële Armageddon is enerzijds een verontrustend boek. Anderzijds mogen we onze hoofden opheffen, geeft het ons hoop en maant het tot actie!
 
Klik hier voor een fragment uit dit boek.
 
Het komende economische Armageddon (The Coming Economic Armageddon), door Dr. David Jeremiah, Uitgeverij Het Zoeklicht, 2011, ISBN 978-90-6451-151-6